BIP Teatr Narodowy

BIP Teatr Narodowy - Zasoby archiwalne

Zasoby archiwalne

Główny korpus zbiorów Biblioteki i Archiwum Artystycznego Teatru Narodowego stanowią wydawnictwa i archiwalia gromadzone od 1949 roku tj. od wznowienia działalności Teatru po II wojnie światowej.

Księgozbiór

Inwentarz biblioteczny zawiera ponad 12 tysięcy pozycji, z czego większość to teksty dramatyczne oraz wydawnictwa 
z zakresu historii literatury, teatru i sztuki, w tym także wydawnictwa własne Teatru. Księgozbiór zaopatrzony jest 
w katalog, zarówno alfabetyczny jak i rzeczowy. Do wypożyczania książek  (pod warunkiem wypełnienia i podpisania rewersu) upoważnieni są etatowi pracownicy Teatru Narodowego, pozostałe osoby mogą korzystać z księgozbioru 
na miejscu.

Dokumentacja Teatru Narodowego sprzed 1997 roku 

Dokumentacja działalności artystycznej Teatru Narodowego w latach 1949–1990 dostępna jest w zakresie podstawowym  (programy, wycinki, fotografie, egzemplarze. Afisze i plakaty z powodów technicznych udostępniane 
są tylko wyjątkowo).

Z dokumentacji życia teatralnego sprzed 1939 roku zachowało się kilkanaście programów, pocztówek, nieliczne fotografie. Najstarsze odnalezione materiały pochodzą z początku XX wieku.

Dokumentacja Teatru Narodowego po 1997 roku

Działalność Teatru Narodowego dokumentowana jest na bieżąco.

Dokumentacja przedstawienia obejmuje:

- program,

- ulotkę  (o ile była wydana),

- pocztówkę  (o ile była wydana),

- blankiety zaproszeń  (o ile przygotowano wersję specjalną),

- afisz,

- plakat,

- sztrajfę,

- fotografie – wybrany zestaw dokumentacyjny + wszystkie wykonane ujęcia w postaci

  styków (cały zestaw jest skanowany i udostępniany w postaci elektronicznej),

- fotografie z prób (o ile takie wykonano),

- fotografie premierowo-bankietowe (o ile takie wykonano),

- fotografie, które powstały jako materiał do plakatu,

- ikonografię wykorzystaną w programie przedstawienia,

- ścieżkę dźwiękową przedstawienia  (muzyka + efekty); niegdyś na taśmach

  magnetofonowych, teraz na CD,

- zapis wideo,

- projekty scenograficzne (sporadycznie ),

- egzemplarz – inspicjencki, suflerski, ewentualnie reżyserski etc. Wiele premier 

  Teatru Narodowego po 1997 roku nadal utrzymywanych jest w repertuarze – egzemplarze

  stanowią  narzędzie pracy i jako takie nie mogą być archiwizowane.

- publikacje prasowe dotyczące przedstawienia (wzmianki,

  recenzje, omówienia, próby opisu etc.),

Dokumentowane  są także wydarzenia specjalne.

Inne archiwalia

W latach 60, 70 i 80 Archiwum Artystyczne Teatru Narodowego gromadziło materiały  (wycinki, druki ulotne, fotografie) dokumentujące życie teatralne całego kraju.

Zbiór wycinków porządkowany był według ogólnie przyjętych standardów: wydzielono zespoły – Recenzje, Ludzie Teatru, Teatry Polskie  (układ geograficzny), Festiwale etc.

Materiały są udostępniane.

Zbiór druków ulotnych, w tym programów teatralnych, jest skatalogowany i  dostępny.

Zbiór Ludzie Teatru zawiera przede wszystkim fotografie artystów związanych z Teatrem Narodowym.

Udostępnianie archiwaliów

Zasady udostępniania archiwaliów określa regulamin.

Info 

e-mail: archiwumart@narodowy.pl

tel. 0-22 692-06-85

fax 0-22 692-07-05

godziny otwarcia biblioteki:

poniedziałek-piątek: 9-15.

godziny otwarcia archiwum:

wtorek, czwartek: 14-18

środa-piątek: 10-14

sobota: 11.30-15.30