BIP Teatr Narodowy

BIP Teatr Narodowy - Działalność kulturalna - ogłoszenia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Teatr Narodowy, działając na podstawie art.37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DzU z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) w związku z art. 4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w DzU z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, iż zawarł umowę z litewskim twórcą Eimuntasem Nekrošiusem na reżyserię spektaklu  ŚLUB Witolda Gombrowicza .

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Teatr Narodowy, działając na podstawie art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej , w związku z art. 4d ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informuje, iż ma zamiar udzielić zamówienia  na  opracowanie reżyserii do spektaklu „ŚLUB”  Witolda Gombrowicza

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Teatr Narodowy, działając na podstawie art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DzU z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 8b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w DzU z 2013 r. poz 907 z późn. zm) informuje, iż udzielono zamówienia w postępowaniu pod nazwą:

UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU TEATRALNYM SPOTKANIE TEATRÓW NARODOWYCH 2015

i zawarto umowę o wykonanie zamówienia z:
1. Burgtheater (Austria)