BIP Teatr Narodowy

Działalność kulturalna - ogłoszenia

 • Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

  Teatr Narodowy, działając na podstawie art. 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DzU z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 8b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w DzU z 2013 r. poz 907 z późn. zm) informuje, iż

  udzielono zamówienia w postępowaniu pod nazwą:

  UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU TEATRALNYM SPOTKANIE TEATRÓW NARODOWYCH 2015

  i zawarto umowę o wykonanie zamówienia z:

  1. Burgtheater (Austria)

  Więcej