BIP Teatr Narodowy

BIP Teatr Narodowy - Dotacje

Dotacje dla Teatru Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznaje Teatrowi Narodowemu środki finansowe, w formie dotacji podmiotowej, na dofinansowanie działalności statutowej  jak   również  w formie dotacji  celowej,  na finansowanie lub dofinansowanie wskazanych zadań artystycznych np. festiwale, tournee zagraniczne, w celu promowania polskiej kultury, uczestnictwo w przeglądach i prezentacjach sztuki dramatycznej.

Przyznawane dotacje pokrywają koszty w 70%.