BIP Teatr Narodowy

Zamierzenia artystyczne Teatru Narodowego w sezonie artystycznym 2017 – 2018

 

Teatr Narodowy w Warszawie, w sezonie artystycznym 2017/2018 będzie prowadzić działalność na trzech scenach - sala Bogusławskiego, scena przy Wierzbowej i scena Studio.
Na początku sezonu w repertuarze Teatru jest dwadzieścia pięć tytułów.

Planuje się następujące premiery:

-           sala Bogusławskiego: „Elementarz" Barbary Klickiej; „Śmierć Dantona" Georga Biichnera, „Ślub" Witolda Gombrowicza.

-           Scena przy Wierzbowej im. Jerzego Grzegorzewskiego: „Nikt" Hanocha Lewina, „Letnicy" Maksima Gorkiego.

-           Scena Studio: „Kobieta pod presją" na motywach Johna Cassavettesa.

W ramach upowszechniania kultury teatralnej będą odbywać się „Lekcje Teatralne'', zorganizowany zostanie wieczór pamięci Erwina Axera w setną rocznicę urodzin i piątą rocznicę śmierci artysty,
jak również wystawa poświęcona pięćdziesiątej rocznicy inscenizacji „Dziadów" Kazimierza Dejmka i dziesięcioleciu śmierci Gustawa Holoubka.

W dwudziestolecie śmierci Zbigniewa Herberta powtórzymy wieczór jego poezji wg autorskiego scenariusza z 1998 roku.

W ramach działalności wydawniczej Teatru ukaże się wybór rozproszonych pism Erwina Axera oraz nagranie dźwiękowe premierowego przedstawienia „Dziadów" Kazimierza Dejmka.