BIP Teatr Narodowy

BIP Teatr Narodowy - Zadania Teatru

Zadania Teatru

Do zadań Teatru należy :

1)  przygotowywanie i wystawianie dzieł dramatycznych z narodowego i światowego repertuaru,

2) realizacja różnorodnych form teatralnych oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięć teatralnych,

3) promocja oraz upowszechnianie sztuki i kultury teatralnej.