BIP Teatr Narodowy

Informacje nieupublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej Teatru Narodowego

Sprawozdanie finansowe z działalności teatru jest corocznie ogłaszane w Monitorze Polskim B .