BIP Teatr Narodowy

BIP Teatr Narodowy - Majątek Teatru

Majątek Teatru

Teatr Narodowy posiada w dyspozycji następujące nieruchomości :   

1.  Budynek w Warszawie, przy ul. Wierzbowej 3, o łącznej powierzchni  12 940 m2 ,

     posadowiony na działce o pow. 2 893 m2, oddanej w użytkowanie wieczyste ( nr księgi  

     wieczystej WA4M/00148461/3 z 11.07.2006r.).

 2. Budynek w Warszawie, przy Placu Teatralnym 1/3, stanowiący współwłasność w udziale

     159/1000 części tj. pomieszczenia o łącznej powierzchni 13 539 m2, posadowiony na

     działce współużytkowanej wieczyście w udziale 159/1000 części, tj. o powierzchni

     3 388,13 m2 ( nr księgi wieczystej WA4M00427440/0 z 01.08.2011r.).